Logo Mondikaarten
0

Privacy

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen we bepaalde persoonsgegevens van u:


  • Naam en adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bestel- en betaalgegevens
  • Factuuradres


Deze gegevens zijn nodig om uw bestelling correct af te handelen.


Delen we uw informatie?

Neen, uw persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt tenzij dit noodzakelijk is voor de afhandeling van uw bestelling of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.


Hoelang bewaren we uw gegevens?

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen tenzij er een wettelijke verplichting is die langer bewaren vereist, zoals de bewaarplicht van facturen. Onze webwinkel zelf bewaart geen gegevens van u, daarom is het vereist dat u per bestelling uw gegevens opnieuw verstrekt.


https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger